Catman

FAQ

Znajdziesz tu krótkie i konkretne wyjaśnienia najczęstszych wątpliwości związanych z produktami i usługami firmy Catman. Dział jest otwarty - systematycznie przybywają nowe pytania, na które udzielamy odpowiedzi.

Jakie stosujecie metody w ramach przeprowadzanych szkoleń?
W trakcie prowadzonych szkoleń stosujemy szereg ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, symulacji sytuacyjnych, testów oraz swoistych gier doskonalących umiejętności uczestników, ukierunkowane dyskusje, praca z kamerą. Jednak metody dostosowywane są do indywidualnych potrzeb każdej grupy, tak aby wiedza była przez pracowników przyswajana efektywnie i trwale.
Kim są osoby, które bądą prowadzić doradztwo?
Doradztwem zajmują się nasi trenerzy-specjaliści, wieloletni praktycy w swoich dziedzinach.
W jaki sposób przystępujecie do opracowywania szkoleń?
Zanim w pełni przygotujemy program szkolenia, przeprowadzamy z przyszłymi uczestnikami oraz z ich przełożonymi szereg specjalnie przygotowanych ankiet, odbywamy mnóstwo rozmów a także prowadzimy obserwację pracowników w ich miejscu pracy, aby kompleksowo poznać potrzeby szkoleniowe naszych Klientów.
Gdzie prowadzicie swoje szkolenia?
Prowadzimy wspópracę z klientami w trybie szkoleń zamkniętych, które odbywają się zazwyczaj w siedzibie firmy zgłaszającej się do nas z prośbą o przeprowadzenie warsztatów. Współpracujemy także z ośrodkami szkoleniowymi i hotelami w różnych częściach Polski.
Czym różnią się szkolenia otwarte od zamkniętych?
Najogólniej mówiąc, szkolenia zamknięte prowadzone są dla zorganizowanej grupy pracowników firmy zlecającej szkolenie i są ściśle dopasowane do potrzeb tej firmy. W szkoleniach otwartych natomiast zazwyczaj może wziąść udział każdy, a ich program nie jest profilowany.
Ile osób liczą grupy, w których odbywa się szkolenie?
Komfortową sytuacją jest ograniczenie liczebności grupy do 16 osób.
Do kogo kierowane jest oferta Catman Consulting?
Naszą ofertę kierujemy do osób zajmujących się sprzedażą, zarządzaniem, szkoleniami. Pełną treść oferty znajdziesz tutaj.
Czy uczestnicy otrzymują jakieś świadectwa (dyplomy, certyfikaty) ukończenia kursów?
Uczestnicy szkoleń otrzymują odpowiednie dokumenty - certyfikaty, dyplomy, w zależności od wcześniej przyjętego tematu warsztatów oraz od ustaleń założeń szkolenia.
Czy w którymś z etapów szkolenia można odmówić udziału?
Zajęcia prowadzone przez trenerów Catman Consulting prowadzone są w zamkniętych grupach. Zestaw ćwiczeń zostały przygotowany z myślą o przełamywaniu ludzkich barier - wstydu, lęków i oporów przed pracą zespołową.

NASI KLIENCI