Catman

Polityka prywatności

1. Serwis Catman Consulting
Serwis catman.pl to bezpłatny serwis internetowy przeznaczony dla obecnych i potencjalnych klientów firmy Catman Consulting Majewski Mrugałła s.j. Wydawcą serwisu jest firma Catman Consulting Majewski Mrugałła s.j. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, 95-050, ul. Pilsudskiego 11/27, tel./fax (0-42) 211 18 50.

2. Dostępność serwisu
Serwis catman.pl jest dostępny bezpłatnie.

3. Zgoda na przewtarzanie danych
Wysyłając formularz "Zainteresowany?", "Chcesz wiedzieć więcej?" lub "Chcesz znać szczegóły?" a także dokonując subskrypcji na newsletter użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Catman Consulting Majewski, Mościcki Sp.j. w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.). Użytkownicy serwisu zgadzają się na przetwarzanie ich danych oraz przysługuje im prawo do ich uaktualniania, oraz wykreślenia. Wysłanie formularza kontaktowego jest jednocześnie wyrażeniem zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz korespondencji e-mail od Catman Consulting Majewski, Mościcki Sp.j. zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

4. Zawartość serwisu
Serwis Catman Consulting zawiera zarówno materiały redakcyjne, materiały zawarte w innych wydawnictwach i serwisach (za zgodą ich prawnych właścicieli). Wydawca serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania zawartych w serwisie publikacji i materiałów, nie mniej dołoży wszelkich starań, aby publikowane w serwisie catman.pl informacje były rzetelne i wiarygodne.

5. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zawarte w serwisie catman.pl materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

6. Ochrona prywatności
Catman Consulting Majewski, Mościcki Sp.j. nie będzie udostępniać zebranych danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, przy czym każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia.

7. Siła wyższa
Firma Catman Consulting Majewski, Mościcki Sp.j. nie będzie pociągana do odpowiedzialności za niewypełnienie obowiązków przewidzianych niniejszą Umową, wynikłe z działania siły wyższej.

8. Zmiana regulaminu
Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2006 roku i obowiązuje do dnia wprowadzenia nowego regulaminu. Ogłoszenie nowego regulaminu poprzez strony serwisu internetowego jest wiążące dla jego użytkowników.

9. Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.

NASI KLIENCI