Catman

Hipermarkety

Funkcjonowanie tak rozbudowanej konstrukcji sprzedażowej jak hipermarket wymaga zorganizowanej i w pełni usystematyzowanej polityki handlowej. Jak ją osiągnąć przy stale zmieniających się warunkach na rynku?

shopping2 siteNiezbędna staje się możliwość ciągłego wzbogacania wiedzy pracowników na każdym organizacyjnym poziomie oraz istnienie sprawnego systemu zarządzania wewnątrz hipermarketu. W tym przypadku szkolenia pracowników same w sobie są jednak mało skuteczne i należy raczej podążać w kierunku działań rozciągniętych w czasie a podejmujących zagadnienie skutecznego utrwalenia nabytych podczas szkoleń umiejętności.

Catman Consulting proponuje hipermarketom wybór szkoleń i konsultacji z zakresu:

  • merchandisingu
  • technik sprzedaży 

Sprawdź z kim pracowaliśmy i zapoznaj się z naszym studium przypadku lub zadaj nam pytanie.

NASI KLIENCI